ABOUT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu ante eget nisl convallis tempus .Phasellus ante lectus, tincidunt tincidunt dui a, rhoncus interdum est. Sed molestie quis augue ac pulvinar. Pellentesque egoists sed tortor egestas pretium. Nam eget fermentum tellus, et fermentum diam. Mauris hendrerit, diam non commodo laoreet, est elit volutpat mauris, vel vehicula nisl orci id nibh. Pellentesque mollis convallis condimentum. Curabitur scelerisque tincidunt metus, non rutrum sem egestas et. Quisque hendrerit nec arcu sed pharetra.
PLACE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu ante eget nisl convallis tempus .Phasellus ante lectus, tincidunt tincidunt dui a, rhoncus interdum est. Sed molestie quis augue ac pulvinar. Pellentesque egoists sed tortor egestas pretium. Nam eget fermentum tellus, et fermentum diam. Mauris hendrerit, diam non commodo laoreet, est elit volutpat mauris, vel vehicula nisl orci id nibh. Pellentesque mollis convallis condimentum. Curabitur scelerisque tincidunt metus, non rutrum sem egestas et. Quisque hendrerit nec arcu sed pharetra.
Rafał Sikora

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu ante eget nisl convallis tempus .Phasellus ante lectus, tincidunt tincidunt dui a, rhoncus interdum est. Sed molestie quis augue ac pulvinar. Pellentesque egoists sed tortor egestas pretium. Nam eget fermentum tellus, et fermentum diam. Mauris hendrerit, diam non commodo laoreet, est elit volutpat mauris, vel vehicula nisl orci id nibh. Pellentesque mollis convallis condimentum. Curabitur scelerisque tincidunt metus, non rutrum sem egestas et. Quisque hendrerit nec arcu sed pharetra.

Marta Bieńkowska-Arendt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu ante eget nisl convallis tempus .Phasellus ante lectus, tincidunt tincidunt dui a, rhoncus interdum est. Sed molestie quis augue ac pulvinar. Pellentesque egoists sed tortor egestas pretium. Nam eget fermentum tellus, et fermentum diam. Mauris hendrerit, diam non commodo laoreet, est elit volutpat mauris, vel vehicula nisl orci id nibh. Pellentesque mollis convallis condimentum. Curabitur scelerisque tincidunt metus, non rutrum sem egestas et. Quisque hendrerit nec arcu sed pharetra.

Klaudia Górska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu ante eget nisl convallis tempus .Phasellus ante lectus, tincidunt tincidunt dui a, rhoncus interdum est. Sed molestie quis augue ac pulvinar. Pellentesque egoists sed tortor egestas pretium. Nam eget fermentum tellus, et fermentum diam. Mauris hendrerit, diam non commodo laoreet, est elit volutpat mauris, vel vehicula nisl orci id nibh. Pellentesque mollis convallis condimentum. Curabitur scelerisque tincidunt metus, non rutrum sem egestas et. Quisque hendrerit nec arcu sed pharetra.

PODATKI
W ramach realizowanych przedsięwzięć biznesowych oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego. W szczególności oceniamy skutki podatkowe planowanych transakcji, dokonujemy weryfikacji obowiązku opodatkowania transakcji na gruncie podatkowym, przeprowadzamy audyty podatkowe, występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych. Reprezentujemy również naszych Klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych, wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych klientów przed NSA.
PRAWO BUDOWLANE
SikoraLegal świadczy kompleksową obsługę prawną Klientów branży budowlanej. Sporządzamy i opiniujemy umowy związane z inwestycjami budowlanymi, reprezentujemy przed organami administracji oraz Sądem Administracyjnym. Świadczymy pomoc prawną w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. W ramach współpracy przygotowujemy opinie prawne. Prowadziliśmy sprawy spory związane z wykonaniem robót o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów.
SPÓŁKI
Spółka to najpopularniejszy forma prowadzenia przedsiębiorstwa w szerszym zakresie, ale jej prowadzenie ma swoje niuanse. W SikoraLegal oferujemy pełne zakres doradztwa w zakresie tworzenia i zarządzania spółkami kapitałowymi i osobowymi. Zajmujemy się łączniem, tworzeniem i określaniem struktury spółek, pomocą przy sprzedaży i kupnie spółek, reorganizacji podmiotów gospodarczych, podziałów i przekształcania spółek, jak również opcjami managerskimi. Zakładami i obsługujemy spółki z o.o. spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i jawne. Posiadamy gotowe spółki z o.o. (shelf companies) do sprzedaży dla naszych klientów.
NIERUCHOMOŚCI
Świadczymy pomoc prawną we wszystkich cywilno- i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami. Zajmujemy się badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), identyfikacją ryzyk, rekomendujemy najbardziej korzystnych prawnie i podatkowo sposobów nabycia/zbycia nieruchomości. Przygotowujemy dokumentację związaną z transakcją, reprezentujemy Klientów w trakcie negocjacji, doradzamy w zakresie zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez kontrahentów. Braliśmy udział w wielu transakcjach, nieraz bardzo skomplikowanych o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.
RODO
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wpływają na działalność prawie wszystkich przedsiębiorców. Dane osobowe zbierane są nie tylko od pracowników, ale również od Klientów czy transferowane od kontrahentów. Odpowiednie procedury ochrony danych osobowych mają szczególne znaczenie, zwłaszcza ze względu na rygorystyczne egzekwowanie kar za ich nieprzestrzeganie. Należyta ochrona jest wymagana szczególnie w firmach związanych z rekrutacją, sprzedażą czy szeroko rozumianym marketingiem. Nie wystarczy jednorazowe przygotowanie dokumentacji, przeszkolenie i przeprowadzenie audytu. Niezbędne ciągłe zapewnienia stałej zgodności procesów przetwarzania i przechowywania ze zmieniającymi się regulacjami i interpretacjami RODO.
UMOWY HANDLOWE
Popularne powiedzenie mówi, że umowy piszę się do szuflady aby wyciągnąć je na wojnę. Jest to tylko połowa prawdy, dobrze przygotowana i wynegocjowana umowa ułatwia współpracę i pozwala budować relacje zaufania i partnerstwa między przedsiębiorcami. W SikoraLegal sporządzamy i opiniujemy szeroki wachlarz umów, w tym takie jak; umowa sprzedaży, o świadczenie usług, zlecenia, dzieła, sprzedaży nieruchomości, deweloperskie, dzierżawy, budowlane i wykończeniowe, projektowe, o udzielenie licencji i przeniesienia praw autorskich, transfer IT jak i wiele innych umów funkcjonujących w życiu gospodarczym. Sporządzamy i opiniujemy umowy w języku polskim i angielskim.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW
SikoraLegal zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, w szczególności na taką obsługę składa się zachowanie ładu korporacyjnego, uwzględniającą m.in. sprawy rejestrowe, zmiany umów, regulaminów i statutów, sprawy osobowe jak i inne kwestie. Ale kompleksowa obsługa prawna to przede wszystkim równoważenia interesów firmy, pracowników i organów wewnątrz firmy jak i podmiotów z jej otoczenia biznesowego, zapewniająca jej stabilny rozwój i sprawne rozwiązywania sytuacji kryzysowych, bez negatywnych skutków dla bieżącej działalności operacyjnej. Długotrwała współpraca daje nam niezastąpioną wiedzę na temat potrzeb naszych Klientów i pozwala rekomendować optymalne rozwiązania niezbędnych dla sprawnego działania firmy na każdym etapie w każdej sytuacji.