MISJA

Stworzyliśmy SikoraLegal (jako Sikora & Sikora) w 2013 roku, aby doradzać przedsiębiorcom w prowadzeniu i rozwijaniu ich biznesów.
Biznes to pasmo sukcesów i porażek, a w takiej podróży warto mieć lojalnego i zaufanego przewodnika, doskonale rozumiejącego postawione cele biznesowe, służącego profesjonalną poradą prawną w każdej sytuacji biznesowej jak i życiowej. Dlatego SikoraLegal stawia na długofalową współpracę, która pozwala poznać wszystkie aspekty działania naszych Klientów.
Proponujemy „rozwiązania szyte na miarę”, a nie sprzedawane z szablonu. Zawsze łączymy wiedzę z zakresu prawa z wiedzą na temat funkcjonowania gospodarki. Ściśle współpracujemy z wieloma zaufanymi profesjonalistami
z różnych dziedzin.
W swoich działaniach stawiamy na pracę zespołu, wychodząc z założenia, że nawet najlepszy i najpracowitszy prawnik nie jest wstanie osiągnąć takiego efektu jak zgrany zespół. Sukces naszych Klientów jest naszym sukces. Zaufanie i profesjonalizm to nasza dewiza.

GENIUS LOCI

Nasze biuro mieście się na 6. piętrze w stylowej kamienicy w sercu Warszawy, dosłownie kilka minut spacerem od placu Zbawiciela i stacji metra Politechnika.
Budynek kamienicy jak i bliźniaczej kamienicy pod numerem Polna 52, został wzniesiony około 1913 r. dla F. Salomonowicza i jego rodziny, według projektu dwóch warszawskich architektów Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa. Do 1938 roku z okien kamienicy rozciągał się widok na tor wyścigów konnych na Polu Mokotowskim.
W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego w budynku przy ul. Polnej 50 mieścił się sztab zgrupowania “Golski“. Aktualnie w kamienicy znajduje się Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej oraz biura. Siedziba SikoraLegal mieści się tutaj od 2013 roku.
Wnętrze urządziliśmy funkcjonalnie, ale z licznymi nawiązaniami i akcentami oddającymi historię miejsca, w którym pracujemy. Smaku naszej pracy dodaje pyszna włoska kawa, serwowana o każdej porze w naszym biurze.

Rafał Sikora

adwokat

partner zarządzający

Rafał studiował prawo w Polsce i w Niemczech.  Odbywał  staże w brytyjskiej firmie  prawniczej z długimi tradycjami – Stamp Jackson & Procter oraz w sądach powszechnych
i arbitrażowych. Rafał wywodzi się z rodziny polskich przedsiębiorców od co najmniej kilku generacji.
Jego pasją jest profesjonalne doradzanie przedsiębiorcom, w szczególności specjalizuje się w doradztwie strategicznym i inwestycyjnym. Posiada bogate doświadczenie w wielu obszarach prawa, w tym w szczególności w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim, inwestycyjnym, private equity, podatkach i nieruchomościach. W swojej praktyce łączy wiedzę prawniczą z szeroką wiedzą  o gospodarce oraz z kompetencjami interpersonalnymi i zdolnościami negocjacyjnymi. Wielokrotnie doradzał zarządom spółek w sytuacjach kryzysowych.
W swojej karierze obsługiwał przedsiębiorstwa z branży IT,  e-commerce,  eventowej,  budowlanej,  projektowej i inne. Jest założycielem i partnerem zarządzającym firmą SikoraLegal. Rafał biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Marta Bieńkowska-Arendt

radca prawny

non-equity partner

Marta ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz aplikację radcowską z najwyższą notą w Okręgowej Izbie Radców Prawnychw Warszawie. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm budowlanych oraz spółdzielni mieszkaniowych oraz obsłudze transakcj i inwestycji na rynku nieruchomości. Przeprowadzała skomplikowane procesy oraz negocjacje związane ze sporami inwestycyjnymi.
Przygotowuje i negocjuje dokumenty transakcyjne (m.in. umowy przedwstępne, umowy warunkowe, umowy przeniesienia praw). Zawsze pomaga wybrać najkorzystniejsze dla Klienta formy zabezpieczenia kontraktów i współpracy. Marta posiada również szeroką wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Odpowiada za tworzenie
i wdrażanie procedur, a także przeprowadzanie audytów
i szkoleń
w przedsiębiorstwach. Z firmą SikoraLegal związana jest prawie od początku jej istnienia. Marta włada biegle językiem angielskim.

Halina Suchodolska LL.M.

radca prawny

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia uzupełniające w kierunku prawo podatkowe na Westfälische Wilhelms-Universität Münster w Münster (Niemcy) oraz studia podyplomowe z zakresu ryzyka w działalności przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała w działach prawnych dużych spółek handlowych oraz w instytucjachpaństwowych.
Posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi zamówień publicznych oraz prowadzenia spraw konsumenckich, w szczególności spraw frankowych przeciw Bankom. Z kancelarią SikoraLegal związana jest prawie od początku jej istnienia. Biegle włada językiem niemieckim.

Andrzej Góraj

doradca podatkowy

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr licencji 10474) i tą dziedziną prawa zajmuje się od 2006 roku. Andrzej zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem kompleksowych modeli planowania podatkowego oraz przeprowadzaniem procesów transformacji kapitałowej przedsiębiorców (przekształcenia, fuzje, podziały, sprzedaż istotnych aktywów). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymioraz sądami administracyjnymi. Związany z SikoraLegal od wielu lat.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

SikoraLegal zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, w szczególności na taką obsługę składa się zachowanie ładu korporacyjnego, uwzględniającą m.in. sprawy rejestrowe, zmiany umów, regulaminów i statutów, sprawy osobowe jak i inne kwestie.

Ale kompleksowa obsługa prawna to przede wszystkim równoważenia interesów firmy, pracowników i organów wewnątrz firmy jak
i podmiotów z jej otoczenia biznesowego, zapewniająca jej stabilny rozwój i sprawne rozwiązywania sytuacji kryzysowych, bez negatywnych skutków dla bieżącej działalności operacyjnej.

Długotrwała współpraca daje nam niezastąpioną wiedzę na temat potrzeb naszych Klientów i pozwala rekomendować optymalne rozwiązania niezbędnych dla sprawnego działania firmy na każdym etapie
w każdej sytuacji.

UMOWY HANDLOWE

Popularne powiedzenie mówi, że umowy piszę się do szuflady aby wyciągnąć je na wojnę. Jest to tylko połowa prawdy, dobrze przygotowana
i wynegocjowana umowa ułatwia współpracę
i pozwala budować relacje zaufania i partnerstwa między przedsiębiorcami.

W SikoraLegal sporządzamy i opiniujemy szeroki wachlarz umów, w tym takie jak; umowa sprzedaży, o świadczenie usług, zlecenia, dzieła, sprzedaży nieruchomości, deweloperskie, dzierżawy, budowlane i wykończeniowe, projektowe,
o udzielenie licencji i przeniesienia praw autorskich, transfer IT jak i wiele innych umów funkcjonujących w życiu gospodarczym. Sporządzamy i opiniujemy umowy w języku polskim i angielskim.

RODO

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wpływają na działalność prawie wszystkich przedsiębiorców.

Dane osobowe zbierane są nie tylko od pracowników, ale również od Klientów czy transferowane od kontrahentów. Odpowiednie procedury ochrony danych osobowych mają szczególne znaczenie, zwłaszcza ze względu na rygorystyczne egzekwowanie kar za ich nieprzestrzeganie.

Należyta ochrona jest wymagana szczególnie
w firmach związanych z rekrutacją, sprzedażą czy szeroko rozumianym marketingiem. Nie wystarczy jednorazowe przygotowanie dokumentacji, przeszkolenie i przeprowadzenie audytu. Niezbędne ciągłe zapewnienia stałej zgodności procesów przetwarzania i przechowywania ze zmieniającymi się regulacjami i interpretacjami RODO.

nieruchomości

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich cywilno-
i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami.

Zajmujemy się badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), identyfikacją ryzyk, rekomendujemy najbardziej korzystnych prawnie
i podatkowo sposobów nabycia oraz zbycia nieruchomości.

Przygotowujemy dokumentację związaną
z transakcją, reprezentujemy Klientów w trakcie negocjacji, doradzamy w zakresie zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez kontrahentów.

Braliśmy udział w wielu transakcjach, nieraz bardzo skomplikowanych o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.

SPÓŁKI

Spółka to najpopularniejszy forma prowadzenia przedsiębiorstwa w szerszym zakresie, ale jej prowadzenie ma swoje niuanse.

W SikoraLegal oferujemy pełne zakres doradztwa w zakresie tworzenia i zarządzania spółkami kapitałowymi i osobowymi. Zajmujemy się łączniem, tworzeniem i określaniem struktury spółek, pomocą przy sprzedaży i kupnie spółek, reorganizacji podmiotów gospodarczych, podziałów
i przekształcania spółek, jak również opcjami managerskimi.

Zakładamy i obsługujemy spółki z o.o. spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i jawne. Posiadamy gotowe spółki z o.o. (shelf companies) do sprzedaży dla naszych klientów.

prawo budowlane

SikoraLegal świadczy kompleksową obsługę prawną Klientów branży budowlanej.

Sporządzamy i opiniujemy umowy związane
z inwestycjami budowlanymi, reprezentujemy przed organami administracji oraz Sądem Administracyjnym.

Świadczymy pomoc prawną w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. W ramach współpracy przygotowujemy opinie prawne.

Prowadziliśmy sprawy spory związane z wykonaniem robót o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów.

PODATKI

Podatki to istotny aspekt każdego przedsięwzięć biznesowego, naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego
i pomocy prawnej na każdym etapie.

W szczególności oceniamy skutki podatkowe planowanych inwestycji czy transakcji, dokonujemy weryfikacji obowiązujących regulacji transakcji na gruncie podatkowym, przeprowadzamy audyty podatkowe, występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych do KAS.

Reprezentujemy również naszych Klientów
w postępowaniach podatkowych i sądowych, przed WSA i NSA.

PROWADZENIE SPORÓW

Procesy sądowe, arbitraże oraz mediacje są jedną
z ważniejszych dziedzin w naszej Kancelarii
i nieuniknioną koniecznością w wielu sprawach. Do każdego sporu staramy się podchodzi w sposób nieszablonowy i pragmatyczny aby maksymalizować efekt końcowy dla klienta.

Prawnicy z SikoraLegal wspierają Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawa gospodarczych. Jesteśmy dumni z wysokiej statystki ugód zawieranych na etapie sądowym
w prowadzonych przez nas sprawach, a sięgającą prawie 20% wszystkich spraw sądowych.

Nasze doświadczenie obejmuje pełne spektrum postępowań we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, zaś wartości wgranych łącznie roszczeń są już liczone w setki milionów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Własność intelektualna to szerokie pojęcie obejmujące między innymi; prawa autorskiej, znaki towarowe i inne prawa objęte własnością przemysłową, programy komputerowe, domeny internetowe, bazy danych jak i dobra osobiste.
Z racje tego, że nasza zespół w większości zaczynał swoją przygodę od tych obszarów prawa, jest to nasza ulubiona dziedzina.
Dla naszych klientów: sporządzamy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy dotyczące praw na dobrach niematerialnych, między innymi umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich, umów
o udzielenie licencji i umów wydawniczych.
Zajmujemy się wszystkimi aspektami praw autorskich i praw pokrewnych, prawa prasowego, znaków towarowych, wzorów użytkowych
i przemysłowych. Jak również kontaktów
z organizacjami zbiorowego zarządzania, w tym przy zawieraniu i negocjowaniu umów z tymi organizacjami oraz reprezentujemy ich w sporach, które mogą wyniknąć z takiej umowy.

SPÓŁKI ANGIELSKIE

Wielka Brytania to jeden z najbardziej przyjaznych i otwartych na przedsiębiorczość krajów w Europie i na Świecie.

Brytyjskie rozwiązania prawne są jednymi
z najlepszych i inne kraje często wzorują się na Wielkiej Brytania. Spółka angielska to wygodne i proste narzędzie do prowadzenia biznesu w każdej skali i w każdym zakątku Świata.

W SikoraLegal ze względu na długoletnie powiązania z firmami prawniczymi w Wielkiej Brytanii, od lat zajmujemy się zakładaniem
i obsługą spółek angielskich, jak również opiniowaniem i przygotowywanie umów handlowych w języku angielskim i na gruncie prawa anglosaskiego. Doradzaniem również w kwestiach korporacyjnych i podatkowych
w zakresie prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii.

RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

Nie każdy biznes kończy się sukcesem, porażka jest wpisana w kod DNA każdej firmy, nie warto finansować porażki, warto chronić własne interesy i sięgnąć po te rozwiązania, które oferuje prawo, takie jak upadłość przedsiębiorcy czy upadłość konsumenta, lub bardzo popularna restrukturyzacja.

We współpracy z syndykiem masy upadłościowej, oferujemy naszym klientom usługi związane analizą i rekomendowaniem optymalnych rozwiązań w sytuacji kiedy nasz biznes zaczyna przynosić straty.

Zajmujemy się przygotowaniem wnioski upadłościowe, prowadzimy nadzór nad postępowaniem upadłościowym, reprezentacją przed sądem czy syndykiem lub nadzorcą sądowym. Pomagamy tworzyć i negocjować umowy restrukturyzacyjne oraz czynnie wspieramy prawnie naszych klientów na każdym etapie restrukturyzacji.

PRO BONO

Uważamy, że nasz praca to również misja i działanie dla dobra społecznego, dlatego staramy się w miarę naszych możliwości pomagać najsłabszym i ludziom, którzy popadli w trudną sytuacje życiową.

W naszej kancelarii prowadziliśmy i prowadzimy sprawy związanych z wypadkami, upadłościami konsumenckimi, rodzinami zastępczymi, świadczeniami rodzinnymi i innymi.

Wspomagamy również obsługą prawną kilka fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działanie dla dobra społecznego. Zapraszamy osoby które znajdują się w trudnej sytuacji a potrzebują pomocy prawnej do kontaktu z sekretariatem, w miarę naszych możliwości będziemy starali się pomóc.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

SikoraLegal zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw,
w szczególności na taką obsługę składa się zachowanie ładu korporacyjnego, uwzględniającą m.in. sprawy rejestrowe, zmiany umów, regulaminów i statutów, sprawy osobowe jak i inne kwestie.
Ale kompleksowa obsługa prawna to przede wszystkim równoważenia interesów firmy, pracowników i organów wewnątrz firmy jak i podmiotów z jej otoczenia biznesowego, zapewniająca jej stabilny rozwój i sprawne rozwiązywania sytuacji kryzysowych, bez negatywnych skutków dla bieżącej działalności operacyjnej.
Długotrwała współpraca daje nam niezastąpioną wiedzę na temat potrzeb naszych Klientów i pozwala rekomendować optymalne rozwiązania niezbędnych dla sprawnego działania firmy na każdym etapie w każdej sytuacji.

UMOWY HANDLOWE

Popularne powiedzenie mówi, że umowy piszę się do szuflady aby wyciągnąć je na wojnę. Jest to tylko połowa prawdy, dobrze przygotowana i wynegocjowana umowa ułatwia współpracę i pozwala budować relacje zaufania i partnerstwa między przedsiębiorcami.

W SikoraLegal sporządzamy i opiniujemy szeroki wachlarz umów, w tym takie jak; umowa sprzedaży, o świadczenie usług, zlecenia, dzieła, sprzedaży nieruchomości, deweloperskie, dzierżawy, budowlane
i wykończeniowe, projektowe,
o udzielenie licencji i przeniesienia praw autorskich, transfer IT jak i wiele innych umów funkcjonujących w życiu gospodarczym. Sporządzamy i opiniujemy umowy w języku polskim i angielskim.

RODO

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wpływają na działalność prawie wszystkich przedsiębiorców.

Dane osobowe zbierane są nie tylko od pracowników, ale również od Klientów czy transferowane od kontrahentów. Odpowiednie procedury ochrony danych osobowych mają szczególne znaczenie, zwłaszcza ze względu na rygorystyczne egzekwowanie kar za ich nieprzestrzeganie.

Należyta ochrona jest wymagana szczególnie w firmach związanych
z rekrutacją, sprzedażą czy szeroko rozumianym marketingiem. Nie wystarczy jednorazowe przygotowanie dokumentacji, przeszkolenie i przeprowadzenie audytu. Niezbędne ciągłe zapewnienia stałej zgodności procesów przetwarzania
i przechowywania ze zmieniającymi się regulacjami i interpretacjami RODO.

nieruchomości

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich cywilno- i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami.

Zajmujemy się badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), identyfikacją ryzyk, rekomendujemy najbardziej korzystnych prawnie
i podatkowo sposobów nabycia oraz zbycia nieruchomości.

Przygotowujemy dokumentację związaną
z transakcją, reprezentujemy Klientów
w trakcie negocjacji, doradzamy w zakresie zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez kontrahentów.

Braliśmy udział w wielu transakcjach, nieraz bardzo skomplikowanych o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.

SPÓŁKI

Spółka to najpopularniejszy forma prowadzenia przedsiębiorstwa w szerszym zakresie, ale jej prowadzenie ma swoje niuanse.

W SikoraLegal oferujemy pełne zakres doradztwa w zakresie tworzenia
i zarządzania spółkami kapitałowymi
i osobowymi. Zajmujemy się łączniem, tworzeniem i określaniem struktury spółek, pomocą przy sprzedaży i kupnie spółek, reorganizacji podmiotów gospodarczych, podziałów i przekształcania spółek, jak również opcjami managerskimi.

Zakładamy i obsługujemy spółki z o.o. spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i jawne. Posiadamy gotowe spółki z o.o. (shelf companies) do sprzedaży dla naszych klientów.

prawo budowlane

SikoraLegal świadczy kompleksową obsługę prawną Klientów branży budowlanej.

Sporządzamy i opiniujemy umowy związane z inwestycjami budowlanymi, reprezentujemy przed organami administracji oraz Sądem Administracyjnym.

Świadczymy pomoc prawną w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. W ramach współpracy przygotowujemy opinie prawne.

Prowadziliśmy sprawy spory związane
z wykonaniem robót o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów.

PODATKI

Podatki to istotny aspekt każdego przedsięwzięć biznesowego, naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego i pomocy prawnej na każdym etapie.

W szczególności oceniamy skutki podatkowe planowanych inwestycji czy transakcji, dokonujemy weryfikacji obowiązujących regulacji transakcji na gruncie podatkowym, przeprowadzamy audyty podatkowe, występujemy
z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych do KAS.

Reprezentujemy również naszych Klientów
w postępowaniach podatkowych
i sądowych, przed WSA i NSA.

PROWADZENIE SPORÓW

Procesy sądowe, arbitraże oraz mediacje są jedną z ważniejszych dziedzin w naszej Kancelarii i nieuniknioną koniecznością
w wielu sprawach. Do każdego sporu staramy się podchodzi w sposób nieszablonowy i pragmatyczny, aby maksymalizować efekt końcowy dla klienta.

Prawnicy z SikoraLegal wspierają Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawa gospodarczych. Jesteśmy dumni
z wysokiej statystki ugód zawieranych na etapie sądowym w prowadzonych przez nas sprawach, a sięgającą prawie 20% wszystkich spraw sądowych.

Nasze doświadczenie obejmuje pełne spektrum postępowań we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, zaś wartości wgranych łącznie roszczeń są już liczone w setki milionów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Własność intelektualna to szerokie pojęcie obejmujące między innymi; prawa autorskiej, znaki towarowe i inne prawa objęte własnością przemysłową, programy komputerowe, domeny internetowe, bazy danych jak i dobra osobiste.
Z racje tego, że nasza zespół w większości zaczynał swoją przygodę od tych obszarów prawa, jest to nasza ulubiona dziedzina.
Dla naszych klientów: sporządzamy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy dotyczące praw na dobrach niematerialnych, między innymi umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich, umów o udzielenie licencji
i umów wydawniczych.
Zajmujemy się wszystkimi aspektami praw autorskich i praw pokrewnych, prawa prasowego, znaków towarowych, wzorów użytkowych  i przemysłowych. Jak również kontaktów
z organizacjami zbiorowego zarządzania,
w tym przy zawieraniu i negocjowaniu umów z tymi organizacjami oraz reprezentujemy ich w sporach, które mogą wyniknąć z takiej umowy.

SPÓŁKI ANGIELSKIE

Wielka Brytania to jeden z najbardziej przyjaznych i otwartych na przedsiębiorczość krajów w Europie i na Świecie.

Brytyjskie rozwiązania prawne są jednymi
z najlepszych i inne kraje często wzorują się na Wielkiej Brytania. Spółka angielska to wygodne i proste narzędzie do prowadzenia biznesu w każdej skali
i w każdym zakątku Świata.

W SikoraLegal ze względu na długoletnie powiązania z firmami prawniczymi
w Wielkiej Brytanii, od lat zajmujemy się zakładaniem i obsługą spółek angielskich, jak również opiniowaniem
i przygotowywanie umów handlowych
w języku angielskim i na gruncie prawa anglosaskiego. Doradzaniem również
w kwestiach korporacyjnych i podatkowych
w zakresie prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii.

RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

Nie każdy biznes kończy się sukcesem, porażka jest wpisana w kod DNA każdej firmy, nie warto finansować porażki, warto chronić własne interesy i sięgnąć po te rozwiązania, które oferuje prawo, takie jak upadłość przedsiębiorcy czy upadłość konsumenta, lub bardzo popularna restrukturyzacja.

We współpracy z syndykiem masy upadłościowej, oferujemy naszym klientom usługi związane analizą
i rekomendowaniem optymalnych rozwiązań w sytuacji kiedy nasz biznes zaczyna przynosić straty.

Zajmujemy się przygotowaniem wnioski upadłościowe, prowadzimy nadzór nad postępowaniem upadłościowym, reprezentacją przed sądem czy syndykiem lub nadzorcą sądowym. Pomagamy tworzyć i negocjować umowy restrukturyzacyjne oraz czynnie wspieramy prawnie naszych klientów na każdym etapie restrukturyzacji.

PRO BONO

Uważamy, że nasz praca to również misja
i działanie dla dobra społecznego, dlatego staramy się w miarę naszych możliwości pomagać najsłabszym i ludziom, którzy popadli w trudną sytuacje życiową.

W naszej kancelarii prowadziliśmy
i prowadzimy sprawy związanych
z wypadkami, upadłościami konsumenckimi, rodzinami zastępczymi, świadczeniami rodzinnymi i innymi.

Wspomagamy również obsługą prawną kilka fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działanie dla dobra społecznego. Zapraszamy osoby które znajdują się w trudnej sytuacji a potrzebują pomocy prawnej do kontaktu
z sekretariatem, w miarę naszych możliwości będziemy starali się pomóc.

  |    Sikora Legal

  |     (22) 101 01 88

  |     Polna 50, p.6

             prawa strona z windy

             00-644 Warszawa

  |      biuro@sikoralegal.pl

  |      www.sikoralegal.pl